http://www.iwrd.pl
POLITYKA COOKIES  - ZAPOZNAJ SIĘ!
Fundacja - Instytut Wspomagania Rozwoju Dziecka
 
Przedszkole Specjalne dla Dzieci z Zaburzeniem Autystycznym
blue glowna
Fundacja – Instytut Wspomagania Rozwoju Dziecka w Gdańsku powstała w celu niesienia pomocy dzieciom z autyzmem i ich rodzinom.
Dzieci z autyzmem charakteryzuje zaburzony rozwój mowy. Mają problemy z nawiązywaniem kontaktów z otoczeniem, nie potrafią się bawić, żyją w swoim własnym świecie.
więcej...
green glowna
Przedszkole Specjalne dla Dzieci z Zaburzeniem Autystycznym, które rozpoczęło swoją działalność 1 września 2006 roku, powstało z inicjatywy Fundacji - Instytut Wspomagania Rozwoju Dziecka w Gdańsku. Przedszkole jest  placówką niepubliczną, która zajmuje się wczesnym wspomaganiem rozwoju i edukacją dzieci z autyzmem oraz zaburzeniami pokrewnymi.

więcej...
Niepubliczna Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna
 
Niepubliczny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli
yellow glowna
Niepubliczna Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna działa w ramach Instytutu Wspomagania Rozwoju Dziecka od listopada 2010 roku. Oferuje diagnozowanie zaburzeń rozwojowych, opracowywanie programów edukacyjno – terapeutycznych, dostosowanych do potrzeb i możliwości danego dziecka oraz instruktaż dla rodziców.

więcej...
violet glowna
IWRD Niepubliczny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli organizuje szkolenia dla osób zainteresowanych diagnozą i terapią całościowych zaburzeń rozwojowych (autyzm, zespół Aspergera), szkolenia dotyczące technik pracy z dziećmi z zaburzeniami mowy, trudnymi zachowaniami, opóźnieniem rozwoju intelektualnego oraz  staże praktyczne.

więcej...
Przekaż darowiznę na działalność statutową Fundacji IWRD
- nr konta bankowego PKO BP
23 1020 1811 0000 0402 0113 0012
 ilustracja     Instytut Wspomagania Rozwoju Dziecka jest pierwszą w Europie i jedyną w Polsce repliką
Princeton Child Development Institute z USA (www.pcdi.org
 
Z wielką  radością informujemy, że oficjalną ambasadorką Fundacji - Instytut Wspomagania Rozwoju Dziecka w Gdańsku zgodziła się zostać pani Katarzyna Zielińska (więcej informacji na stronie Fundacji).
Komitet naukowy Instytutu Wspomagania Rozwoju Dziecka w Gdańsku
FUNDACJA IWRDAktualności
Misja Fundacji
Komitet Naukowy
Zespół IWRD
Ośrodki współpracujące
Opinie o IWRD
Pomóż Fundacji
Sponsorzy
Kontakt
Barbara Piasecka Johnson
Ambasadorka Fundacji Katarzyna Zielińska
Newslettery
IWRD PRZEDSZKOLEAktualności
Autyzm
Terapia
Galeria Przedszkole
Kontakt
IWRD PORADNIAAktualności
Oferta poradni
Galeria
Informacje dla rodziców
Piewsze Spotkanie
Cennik
Kontakt
IWRD OŚRODEK DOSKONALENIAAktualności
Szkolenia teoretyczne
Certyfikat
Staż
Szkolenia wyjazdowe
Superwizja
Warsztaty dla nauczycieli
Szkolenia dla studentów
Wynajem sali konferencyjnej
Formularz zgłoszeniowy
Galeria NODN
Kontakt